The First Steps Team


    Beth Goheen, Director


         
                    Elizabeth Egan - Lead Teacher, Busy Bees Pre K4                         
Courtney BaroneAssistant Teacher, Busy Bees Pre K4


Linda Miller Lead Teacher, Bubbly Butterflies Pre K3
   
  Carrie StairAssistant Teacher, Bubbly Butterflies Pre K3        


Debi GoodmanLead teacher, Lil’ Critters Pre K2


 Michelle DeMasiAssistant Teacher, Lil’ Critters Pre K2


Carrie Stair, Asst. Teacher 3 yr olds